Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Uppföljning av följsamhet till åtgärder

Följsamhet till åtgärderna mäts genom egen uppföljning.

Mätetal

Andel patienter med CVK där samtliga obligatoriska åtgärder utförts eller CRBSI- frekvens (CVK-relaterade blodburna infektioner).

Hur mäta?

Det finns flera sätt att följa upp och granska hur rutinerna för CVK-inläggning och skötsel fungerar och hur många infektionerna är. Val av metod får anpassas efter enhetens storlek och resurser. Några exempel är:

  • Granska minst tio patientjournaler/patienter en gång i månaden varvid kontroll görs mot checklistan som innehåller de rekommenderade åtgärderna.
  • Observera inläggare och användare regelbundet mot checklistan som innehåller de obligatoriska åtgärderna.
  • Kontrollera antalet CRBSI över tiden.
  • Kontrollera kolonisationsfrekvensen för CVK-spetsar över tiden. Detta förutsätter att majoriteten av CVK:erna odlas när de tas bort.

Hur följa upp över tid?

Följ mätetalet och analysera data varje månad.
Redovisa andel patienter där samtliga åtgärder utförts enligt diagramtyp nedan.

Exempel från Sveriges Kommuner och Landstings material.

Område 4

Förebygga infektioner i centrala venösa infarter

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion