Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Händelseanalys

Kursen syftar till att ge kunskap till verksamheterna om hur händelseanalys utförs och blir en naturlig del i lärandet. Deltagarna lär sig metoden för att identifiera förbättringsområden, så att misstag inte ska behöva upprepas.

En händelseanalys är en systematisk utredning av negativa händelser och tillbud. Analysen omfattar rekonstruktion av händelseförlopp och orsaksanalys.

En händelseanalys utförs när en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till skada eller kunde kommit till skada och ger svar på frågorna:

  • Vad har hänt?
  • Varför har det hänt?
  • Hur förhindras en upprepning av händelsen

Genom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) går det att beställa eller ladda ner "handbok för riskanalys och händelseanalys" som riktar sig till alla som arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i landsting, regioner, kommuner och hos andra vårdgivare. Analysmetoderna som beskrivs i handboken är utvecklade för att identifiera brister i verksamheten som kan riskera patientsäkerheten.

Fördjupning


Till handboken finns checklistor och mallar som ger stöd i det praktiska analysarbetet.
Handbok samt mallar finns på följande länk:
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/riskanalys-och-handelseanalys-analysmetoder-for-att-oka-patientsakerheten.html

Länk till händelseanalys, intranätet, begränsad behörighet, kräver inloggning:
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?childId=106810&nodeId=107047

Kontakt

Maysae Quttineh

Är du intresserad av att delta?

Aktuella kursdatum och anmälan finns i LoK - Lärande och Kompetensportalen

Metod

Händelseanalys

NITHA

Nithas kunskapsbank

Uppdaterad: 2020-12-01
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion