Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Mentorprogram

Syfte

Syftet med mentorprogrammet är att skapa förutsättningar för medarbetare att bli medvetna om och vidareutveckla sina kompetenser och talanger samt locka medarbetare att vara redo att söka ledarroller och chefstjänster. I syftet ingår även att skapa förståelse för Region Jönköpings läns systemsyn och organisationskultur, som innebär att alltid utgå från vad som är bäst för patienten/kunden.
Programmet ska skapa förutsättningar att lära av varandra och bygga nätverk inom regionen.

Målgrupp

Medarbetare som genom att bli adepter vill utforska sina personliga talanger och kompetenser, för att kunna ta nya steg i sin utveckling inom Region Jönköpings län.
Erfarna och engagerade ledare inom regionen, som är intresserade av att bli mentorer.

Upplägg

Programtiden är på cirka ett år. Mentorn och adepten lägger upp ett eget schema med regelbundna träffar. I programmet ingår även gemensamma träffar med övriga mentorer och adepter.

Tidigare program

Två program har genomförts och kommer att utvärderas och i kombination med ytterligare behov kommer beslut tas om ytterligare mentorprogram – vilket det i så fall kommer att bjudas in till.

Kontakt

Malin Skreding

Uppdaterad: 2018-10-10
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion