Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Ansvarig

Annelie Winström Christersson
sjukgymnast

Mer information och nationella riktlinjer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer

Uppdaterad: 2018-10-02
Marie Fahlström, Rehabiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik