Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Positionering i viloställning- Sjukgymnastiska riktlinjer

Innehåll på sidan

Bakgrund

Vid skada/sjukdom som medför nedsatt muskelkraft, känsel eller perception och/eller smärta behöver den påverkade kroppsdelen placeras i en gynnsam position. Vilopositioner är en form av ”aktiv vila”. När patienten tillbringar en stor del av dygnet i sängen är det av stor betydelse att stimulera till tillfrisknande och att förebygga komplikationer för drabbade kroppsdelar.

Indikationer för arbetsterapi och fysioterapi/sjukgymnastik utredning

Pareser, nedsatt känsel, nedsatt perception och/eller nedsatt vakenhet, neglekt och/eller smärtproblem.

Utredning

Utredning av kroppsfunktioner:
Ledrörlighet aktivt och passivt, muskelstyrka, spasticitet, känsel, hud (trycksår), kognition och smärta.

Utvärderingsinstrument som kan användas:

 • ROM – Range of Movement
 • Mod. Ashworthskala
 • Cognistat
 • VAS-skala för smärta

Utredning av aktivitet/delaktighet:
Förflyttning i säng och personlig vård.

Utvärderingsinstrument som kan användas:

 • MAS – Mod. Motor Assessment Scale
 • RLAS – Ranchos Los Amigos Scale
 • FIM – Functional Independence Measurement

Indikationer för behandlingsåtgärder

Vilopositioner används för att förebygga felställningar, smärtproblem, kontrakturer i leder och muskler, trycksår, andningskomplikationer, spasticitet och svullnad.
Vilopositionerna används också för att stimulera känsel, muskeltonus, medvetenhet, kroppssymmetri, vakenhet, trygghet och ventilation i lungans olika områden.

Behandlingsåtgärder

Det är viktigt att ligga i olika vilopositioner under dygnet och inte för länge i samma läge. Positionering
30 min x 2 dagligen har i studie visats kunna minska kontrakturutveckling (2). Vilopositionerna bör schemaläggas.
Positionerna kan vara sidoläge höger och vänster, ryggläge och magläge. Sängen ska vara plan. Axelleden är extra känslig när armen är förlamad. Var därför noga med hur axeln placeras.
Det är viktigt att vilopositionerna känns sköna för patienten, så hon/han kan slappna av. Personal kan till en början behöva sitta vid patientens sida och patienten kan behöva vänja sig/träna att ligga i viloposition.

Omvårdnadspersonal informeras om vilopositioner och viloschema. Skriftligt informationsblad sätts upp nära sängen.

Patientsäkerhet

Att enligt gällande rutiner och föreskrifter (t.ex. avvikelse-rapportering) agera för patientsäker vård tillsammans med övriga teamet. Risker för komplikationer om vilopositioner inte används är t ex trycksår, kontrakturer, spasticitet och pneumoni.

Mätetal och målnivå

Mätmetoder och mål som används bestäms efter patientens individuella behov.
Målet är att vilopositioner används till 100% på patienter som av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast har bedömts vara i behov av det.

Årligen återkommande utbildningar för vård- och rehabliliteringspersonal.

Referenser

 1. de Jong LD, Nieuwboer A, Aufdemkampe G. Contracture preventive positioning of the hemiplegic arm in subacute stroke patients: a pilot randomized controlled trial. Clin Rehabil 2006;20(8):656-67.
 2. Ada L, Goddard E, McCully J, Stavrinos T, Bampton J. Thirty minutes of positioning reduces the development of shoulder external rotation contracture after stroke: a randomized controlled trial. Arch Phys Med Rehabil 2005;86(2):230-4.
 3. Rowat AM. What do nurses and therapists think about the positioning of stroke patients? J Adv Nurs 2001;34(6):795-803.
 4. Chatterton HJ, Pomeroy VM, Gratton J. Positioning for stroke patients: a survey of physiotherapists' aims and practices. Disabil Rehabil 2001;23(10):413-21.

Ansvarig

Agneta Siebers

leg fysioterapeut
 

Version

Reviderat

 • 2017-11-06
 • 2014-02-13
 • 2011-10-11

Fastställt
2009-02-23

Alexandra Gavrisyuk
överläkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Länssjukhuset Ryhov

 

Utarbetat av sjukgymnaster/arbetsterapeuter

Elisabeth Ekman

leg arbetsterapeut
Rehabmedicinska kliniken
Länssjukhuset Ryhov


Agneta Siebers

leg fysioterapeut
Rehabmedicinska kliniken
Länssjukhuset Ryhov

Mer information

Uppdaterad: 2017-11-22
Agneta Siebers, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik