Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Profilområde odontologi

Bakgrund

Tandstatus hos den svenska befolkningen har förbättrats dramatiskt under de senaste decennierna. Epidemiologiska studier visar t.ex. att andelen tandfriska barn i Jönköping ökat betydligt under de senaste 30 åren. Nu är cirka 40 procent av 19-åringarna karies- och fyllningsfria.

Landstinget har dessutom varit särskilt framgångsrikt i de preventiva satsningarna då länets 12-åringar endast har hälften så många kariesskadade tänder som riksgenomsnittet, enligt Socialstyrelsens årliga statistik. Bland vuxna har andelen individer med dåliga tänder minskat betydligt och allt fler behåller sina tänder upp i hög ålder. Detta har kunnat uppnås mycket tack vare forskningsresultat som omsatts i praktiskt tandhälsoarbete.

Det finns dock fortfarande problemområden t.ex. att intensifiera det preventiva arbetet för att minska approximala kariesskador inom småbarnstandvården, samt att ytterligare förbättra och utveckla profylaktiska, interceptiva och terapeutiska åtgärder för bettutvecklingsstörningar. Här krävs ytterligare forskning som bör bedrivas i samarbete med barnhälsovård, barnmedicin och beteendevetenskap.

Även bland den vuxna befolkningen återstår många områden som kräver ytterligare forskning. En tredjedel av alla vuxna uppvisar tecken på tandlossningssjukdom och var tionde har mer generell allvarlig grad av tandlossning som kräver omfattande behandling. Tandlöshet är fortfarande vanligt bland de äldsta.

Andra utsatta grupper ur tandhälsosynpunkt är de kroniskt sjuka och människor med fysiska och psykiska funktionshinder, såväl barn som vuxna.

Klinisk specialisttandvård, utbildning av specialisttandläkare och övrig tandvårdspersonal samt forsknings- och utvecklingsarbete har bedrivits vid Odontologiska Institutionen sedan starten 1972. I augusti 2017 har trettiofem doktorsavhandlingar, två licentiatavhandlingar, mer än 706 vetenskapliga artiklar samt ett stort antal läroböcker och lärobokskapitel utgått från institutionen.

Forsknings- och utvecklingsarbete och utbildning av specialister sker i såväl nationellt som internationellt samarbete. Inom Landstinget sker ett omfattande tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt samarbete med olika medicinska specialiteter och Hälsohögskolan.

Fullständig beskrivning av projekten inom Profilområde Odontologi (pdf, öppnas i nytt fönster) samt status doktorandprojekt Profilområde Odontologi (pdf, öppnas i nytt fönster) och projektstatus Profilområde Odontologi (pdf, öppnas i nytt fönster).

Disputerade medarbetare

 • Fil.dr Alkisti Anastassaki Köhler
 • Docent Krister Bjerklin
 • Odont. dr Carl-Otto Brahm
 • Odont.dr Fredrik Frisk
 • Med. dr Catharina Göthberg
 • Odont. dr Helén Isaksson
 • Fil.dr Eva Josefsson
 • Professor Göran Koch
 • Docent Rune Lindsten
 • Med. dr Anders Magnusson
 • Odont.dr Håkan Nilsson
 • Docent Peter Nilsson
 • Fil. dr Johanna Norderyd
 • Professor Ola Norderyd
 • Med. dr Shariel Sayardoust
 • Med. dr Anna Lena Sundell
 • Odont. dr Per Tidehag

Doktorander

 • Magnus Ahl
 • Cecilia Hedmo
 • Fredrik Holmqvist
 • Maria Kassapidou
 • Ninita Lindfors
Uppdaterad: 2019-12-10
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården