Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Student och handledare

Futurum är Region Jönköpings läns forsknings- och utbildningsenhet

Futurums ansvarsområde innefattar huvudsakligen stöd till klinisk forskning och samordning av verksamhetsförlagd utbildning inom 17 professionsutbildningar samt kunskapsstöd i form av biblioteksverksamhet.

2018-12-07 12.01

Berit Gustafsson disputerar den 11 januari 2019

Berit GustafssonAvhandlingens titel är: Identifying patterns of emotional and behavioural problems in preschool Children - facilitating early detection
Läs mer

2018-11-30 11.57

Nominera pristagare eller anmäl eget vetenskapligt arbete

Futurums forskningsråd delar ut pris för att uppmärksamma de goda insatser som görs för att utveckla verksamheten på vetenskaplig grund. Prisutdelning sker i samband med Regionfullmäktiges vårmöte 2019 där pristagaren håller en kort presentation om sitt arbete.
Läs mer

2018-10-23 16.10

Miljoner till Hälsohögskolan

Fr. v. Petra Wagman, Hälsohögskolan, Pia Persson, Kommunal utveckling, Region Jönköpings län, Agneta Delis, Futurum, Region Jönköpings län och Berith Hedberg, Hälsohögskolan.Hälsohögskolan har beviljats 12,5 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden (ESF) för att tillsammans med Region Jönköpings län (Futurum och Kommunal utveckling) stärka kompetensen och möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg. KOSTA*-projektet startar den 1 december 2018 och ska pågå under tre år.
Läs mer

2018-10-09 12.51

Med öga för forskning

Tomas Bro gillar mixen av det kliniska arbetet och forskningen. Tomas Bro bläddrar mellan sina olika studier som han samlat i en svart tidningssamlare i plast. Han har studerat allt mellan svenska läkare i krig och ögonskador orsakade av innebandybollar.
Läs mer

Region Jönköpings län...

  • är en del av universitetssjukvården
  • har ca 125 disputerade medarbetare
  • stödjer och finansierar ett tjugotal doktorander
  • har 8 medarbetare som är professorer
  • har fler än 2000 medarbetare som handleder studenter
  • producerar ca 9000 studentveckor/år
  • publicerar ca 150 vetenskapliga arbeten/år
  • är genom Futurum representerade i regionala, nationella och internationella forskningsråd och lärosäten
Uppdaterad: 2018-02-01
Ulla Hansson Green, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion