Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Bettskena. Foto: Fotoform

Avdelningen för klinisk bettfysiologi

Avdelningen för klinisk bettfysiologi vid Odontologiska Institutionen i Jönköping startade sin verksamhet år 1979. Varje år utreds och behandlas drygt 550 patienter med bettfysiologiska frågeställningar.

Specialistutbildning

Avdelningen är godkänd av Socialstyrelsen för specialistutbildning i bettfysiologi och har en fast utbildningsplats samt möjlighet för en utbildningsplats för uppdragsutbildning.

Vid avdelningen har hittills tio tandläkare utbildats till specialister i bettfysiologi: före detta ST-tandläkare och assistenttandläkare vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

Forskning

Den forskning som bedrivs har en markerat klinisk profil. För närvarande pågår ett tiotal forskningsprojekt. Bland dessa kan nämnas:

 • longitudinella epidemiologiska studier av funktionsstörningar i käksystemet
 • studie av sömnkvalitet hos patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning
 • långtidsuppföljande multicenterstudie av bettfysiologiskt status hos patienter med diagnostiserad JIA
 • experimentell studie av käkmuskelsmärta (i samarbete med Århus Universitet)
 • effekt av akupunkturbehandling vid sensibilitetsstörning efter ortognat kirurgi i mandibeln (i samarbete med käkkirurgiska kliniken).

Publikationer

Över 60 vetenskapliga arbeten har publicerats i nationella och internationella tidskrifter. Fyra doktors- och en licentiatavhandling har utgått från avdelningen. Dessutom har en internationell lärobok och ett tiotal separata lärobokskapitel skrivits av tandläkare vid avdelningen.

Kontaktinformation

Postadress
Käkkirurgiska kliniken
Hus H3, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress
Käkkirurgiska kliniken
Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov

Tfn: 010-242 46 86
Fax: 010-242 60 10

E-post

 

Medarbetare

 • Klinikchef, övertandläkare 
  Peter Nilsson
 • Klinikkoordinator
  Anna Stanton
 • Övertandläkare
  Alkisti Anastassaki Köhler

  Einar Hansson

  Håkan Nilsson
 • ST-tandläkare
  -
 • Tandsköterskor
  Cecilia Henrysson
  Amela Salkic
 • Tandvårdsassistent
  Ana Pocol
 • Vårdadministratör
  Annika Claesson
  Anne-Cathrine Ström
  Ann-Christine Wennerstrand
  Anette Westerlund
Uppdaterad: 2019-11-07
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården