Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

En bild på ett skrattande barn. Foto: Fotoform

Avdelningen för pedodonti

Vid avdelningen för pedodonti på Odontologiska Institutionen i Jönköping behandlas barn och ungdomar (0–18 år) som remitterats för specialisttandvård från tandläkare, läkare och andra vårdinrättningar. Barnunderlaget i Jönköpings län är drygt 81 000 barn.

Bland patienterna finns barn och ungdomar med funktionshinder, uttalad tandvårdsrädsla, allvarlig tandsjukdom, komplicerade tandolycksfallsskador, svåra tandutvecklingsstörningar, allvarliga somatiska sjukdomar och psykiska störningar.

För att kunna ge en allsidig behandling samarbetar vi såväl med barnmedicin, barnpsykiatri och barnhabilitering som med andra odontologiska specialiteter. Vi har bred erfarenhet av och utbildning i psykologiskt omhändertagande, sedering och smärtkontroll samt förebyggande tandvård.

Varje år får vi cirka 800 nya remisser. Vi behandlar dessutom ett stort antal barn som revisionspatienter, främst barn med funktionshinder eller allmänsjukdom som kan påverka antingen tandhälsan eller omhändertagandet inom tandvården.

Vid avdelningen bedrivs specialistutbildning av tandläkare och annan utbildning av tandvårdspersonal. Utbildning i smärtkontroll och lustgassedering är viktiga delar av avdelningens verksamhet, liksom utbildning av de så kallade resursteamen i barntandvård.

Avdelningen har en fast ST-utbildningsplats. Hittills har 31 tandläkare utbildats här till specialister i pedodonti.

Sedan våren 2001 är vår specialistutbildning i barntandvård som den första i Europa certifierad av European Academy of Paediatric Dentistry.

Forsknings- och utvecklingsarbetet vid avdelningen är inriktat bland annat på behandling av käkcystor på växande individer och utvärdering av den organiserade barn- och ungdomstandvårdens inverkan på oral hälsa. Dessutom pågår projekt avseende smärtkontroll, tanderosioner och profylax. Ett stort antal vetenskapliga arbeten, läroböcker och kapitel i läroböcker etc. har utgått från avdelningen.

Vi har klinisk verksamhet – förutom i Jönköping – också vid en Värnamoenhet där tandhygienist tjänstgör ett par dagar i veckan. Hon arbetar med profylax och inskolning till tandvård för pedodontipatienter från den södra delen av länet. Dessutom administrerar hon och assisterar vid tandbehandling för barn under narkos på Värnamo sjukhus.

Kontaktinformation

Jönköpingsenheten

Postadress
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 46 50,
Fax: 010-242 53 40 (klinik),
010-242 46 12 (administration)

E-post

 

Värnamoenheten

 

Adress
Avdelningen för pedodonti
Värnamo sjukhus
331 85 Värnamo

Tfn: 010-242 46 50

E-post:

Personal

 • Klinikchef, övertandläkare 
  Rune Lindsten
 • Klinikkoordinator
  Anne Rapp
 • Övertandläkare
  Helena Anjou

  Kristian Havsed

  Helén Isaksson

  Anna Nydell Helkimo

  Anna Lena Sundell
 • Professor em.
  Göran Koch
 • ST-tandläkare 
  Elsa Carlson

  Elin Karlsson
  elin.karlsson@rjl.se
  Fabiola Nini Qirjazo
 • Tandhygienister
  Marie Hansson
  Anna Jönsson 
  Monica Sundberg
 • Tandsköterskor 
  Agneta Almgren
  Caroline Frisk
  Rebecca Käll
  Carolina Levén
  Lucja Malko
  Anette Nilsson
  Annika Nordin Sevig
 • Administrativa assistenter
  Helén Janson
  Camilla Jonner
  Juliana Lica

Resursteam i barntandvård

Uppdaterad: 2019-11-07
Helén Jansson, Avdelningen för pedodonti Jönköping, Folktandvården