Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Avdelningen för odontologisk radiologi

Avdelningens patientverksamhet är förlagd dels till Odontologiska Institutionens lokaler i samma hus som Rosenlunds vårdcentrum, dels till Länssjukhuset Ryhov samt vid Käkkirurgiska kliniken.

Vid avdelningen utförs radiologiska utredningar av barn och vuxna avseende sjukdomar inom tänder och käkar samt angränsande organ, såsom spottkörtlar, käkleder, näsa och bihålor, mellanöra, svalg och övre hals. Radiologiska tekniker som används vid dessa utredningar är intraoral röntgen, panoramaröntgen, slätröntgen, tomografi i form av datortomografi, konstråletomografi, magnetresonanstomografi och dessutom videofluorografi (som är en form av genomlysning). Avdelningen har ett nära samarbete med radiologiska kliniken vid Länssjukhuset Ryhov.

Röntgenbild
Delpanorama som visar retinerad tand med en cystisk destruktion i anslutning till kronan.

Ny typ av skiktröntgen med lägre stråldos
 

CBCT-teknik

Röntgenutrustning med CBCT-teknik.

En typ av röntgenutrustning som under senare år vunnit stor mark inom odontologisk radiologi är konstråletomografi, sk CBCT-teknik (Cone Beam Computed Tomography). På OI har det funnits en sådan utrustning sedan början av 2008 och en liknande med lite större undersökningsområdet installerades i december 2008 i lokalerna på Ryhov. Dessa maskiner ger mycket detaljerade bilder av undersökt område och man kan avbilda strukturer från olika håll. Idag används maskinen för att undersöka om det finns tillräckligt med benvolym för att sätta in titanimplantat i tandlösa områden, för att lägesbestämma nerv-kärlkanaler i förhållande till tandrötternas förlopp, för att kartlägga tumörer och cystor som kan finnas i anslutning till tänder eller inom käkbenet. Särskilt tilltalande är att undersökningarna kan göras med låga stråldoser jämfört datortomografiundersökningar.
 

CT
Retinerad tand som blivit förflyttad in i käkhålan på grund av en cystisk destruktion som omger tanden.


Tredimensionella bilder

CBCT-tekniken medger att strukturer inom käkarna samtidigt kan ses uppifrån, framifrån och från sidan i millimetertunna snitt. Dessutom kan man skapa en tredimensionell bild av det undersökta käkområdet. Det underlättar när den behandlande tandläkaren behöver se hur olika strukturer ligger i förhållande till varandra.
 

3-D bild

Tredimensionell bild av erupterade hörntänder i överkäken.

Utbildning och forskning

Vid avdelningen finns en ST-tjänst i odontologisk radiologi. Specialiseringstjänstgöringen är 3 år. Hittills har nio tandläkare utbildats till specialister i odontologisk radiologi vid avdelningen.

Sedan starten 1975 har cirka 70 vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling utgått från avdelningen. Dessutom har ett antal läroböcker och lärobokskapitel publicerats rörande bl.a. hörntandseruption, bihålediagnostik och käkleder.


Lista över ST-tandläkare och assistenttandläkare som utbildats i odontologisk radiologi vid Odontologiska Institutionen i Jönköping

Adresser, telefon och fax

ROSENLUND

Besöksadress

Hermansvägen 5
553 54 Jönköping

Tfn: 010-242 46 21
Fax: 010-242 53 40

RYHOV

Postadress
Käkkirurgiska kliniken
Hus H3, Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Besöksadress
Käkkirurgiska kliniken
Terapivägen, Hus H3
Länssjukhuset Ryhov

Tfn: 010-242 46 21
Fax: 010-242 60 10

E-post

Medarbetare

 • Klinikchef, övertandläkare
  Peter Nilsson
 • Klinkkoordinator
  Anna Stanton
 • Övertandläkare
  Marie Danell

  Ninita Lindfors

  Eine Ståhl 
 • Sjukhusfysiker
  Peter Sjölander
 • ST-tandläkare 
  Robert Liljeholm
 • Tandsköterskor
  Carina Brengesjö
  Nadia Goriel
  Anette Gunnarsson
  Christina Karlsson
  Rumi Uygul
 • Vårdadministratör 
  Annika Claesson
  Anne-Cathrine Ström
  Ann-Christine Wennerstrand
  Anette Westerlund
Uppdaterad: 2019-11-07
Anna Thofelt, Avdelningen för parodontologi-endodonti Jönköping, Folktandvården