Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Bild på en bro i Jönköping. Foto: Fotoform

Avdelningen för oral protetik

Oral protetik finns sedan 1982 vid Odontologiska Institutionen i Jönköping. Vid avdelningen arbetar fyra övertandläkare, två ST-tandläkare, sju tandsköterskor, två assistenter och två tandhygienister.

Vi diagnostiserar, terapiplanerar och behandlar inremitterade patienter med protetiskt behandlingsbehov av oral habilitering eller rehabilitering på grund av medfödda missbildningar eller förvärvade vävnadsförluster i tänder, käkar och munhåla. Behandlingen omfattar ersättning för saknade tänder och vävnader med fasta och avtagbara proteser, ofta i kombination med implantat. Vi utreder och behandlar också patienter som av medicinska, psykologiska eller sociala skäl behöver särskilt omhändertagande. Vi utreder patienter med munsveda och ger kliniska aspekter på de protetiska materialen.

Vid avdelningen bedrivs utbildning av tandvårdspersonal och särskilt specialistutbildning av tandläkare. Det finns två fasta ST-utbildningsplatser på heltid i oral protetik knutna till avdelningen, och hittills har 28 tandläkare utbildats här till specialister i oral protetik.

Vi gör klinikbesök vid många av länets tandläkarpraktiker och har "öppet hus" vid Odontologiska Institutionen för terapiplanering enligt speciellt schema.

Avdelningen medverkar i och driver olika forskningsprojekt rörande epidemiologi, implantat, överkänslighetsreaktioner för vissa dentala material, munsveda och protetisk behandling av barn och ungdomar med medfödd avsaknad av tandanlag m.m. Avdelningen har publicerat ett antal vetenskapliga artiklar och medverkat i läroböcker och lärobokskapitel.

Läs mer på följande webbplatser (länkarna öppnas i nytt fönster).

Adress,  telefon och fax

Postadress
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

Tfn: 010-242 46 14

E-post

Medarbetare

 • Klinikchef, övertandläkare
  Ola Norderyd
 • Klinikkoordinator
  Eva Johansson
 • Övertandläkare
  Bettina Beuttenmüller

  Catharina Göthberg 

  Peter Göthe

  Pernilla Holmberg

  Maria Kassapidou

  Per Tidehag
 • ST-tandläkare
  Eric Jensen
  eric.jensen@rjl.se
  Anders Pettersson
  anders.pettersson@rjl.se
  Tina Thakrar
  tina.thakrar@rjl.se
  Babak Kaveh
 • Tandsköterska
  Gerd Andersson
  Anne-Li Eneståhl
  Monica Fritz
  Maria Ingesson
  Anette Karlsson
  Cecilia Karlsson
  Marita Klarén
  Anna Nilsson
  Annika Söderbring
 • Tandhygienister
  Ulrika André
  Ann-Cathrin Widal
 • Administrativ assistent
  Anna Thofelt
  Ida Wigrell
Uppdaterad: 2020-03-19
Anna Thofelt, Avdelningen för parodontologi-endodonti Jönköping, Folktandvården