Region Jnkpings ln Odontologiska Institutionen
plus.rjl.se/oi

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd

Foto Anna Wennberg

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd är ett nationellt center för sällsynta diagnoser som kan medföra avvikande tand- och käkutveckling, nedsatt orofacial funktion och behov av omfattande behandling. Vi är en resurs för både barn och vuxna och är en tillgång för vårdgivare och patienter i hela landet.

Sällsynta diagnoser

Främst avses medfödda eller förvärvda tillstånd hos högst 100 personer per miljon invånare som leder till omfattande funktionsnedsättning. Mer information finns på www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser (nytt fönster)

Vi erbjuder

 • Kostnadsfri undersökning, information och rådgivning (kostnader för röntgen kan tillkomma).
 • Odontologisk bedömning i samband med diagnosutredningar.
 • Behandlingsplanering som sker i nära samarbete med vår referensgrupp av specialister vid Odontologiska Institutionen.
 • Behandling sker vanligen hos ordinarie tandläkare. För de som bor i Region Jönköpings län kan behandling ske på Odontologiska Institutionen.

Vi bedriver

 • Kunskapsinsamling och dokumentation om sällsynta tillstånd.
 • Forsknings- och utvecklingsprojekt kring sällsynta odontologiska tillstånd för att bidra till en bättre, säkrare och evidensbaserad vård.

Vi medverkar också i

utbildningssammanhang för att sprida kunskap och information om sällsynta odontologiska tillstånd.

Kompetenscentra och andra organisationer

Odontologiska kompetenscentra för sällsynta diagnoser

I skandinavien finns sex odontologiska centra för sällsynta diagnoser med målsättning att öka och sprida kunskap. Vårdgivare och patienter/familjer kan söka information, råd och stöd. 

Medicinska centra för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid Sveriges universitetssjukhus. Här finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Intresseföreningar

Andra organisationer

 

Kontaktinformation

Postadress
Odontologiska Institutionen
Box 1030
551 11 Jönköping

Besöksadress
Hermansvägen 5
554 53 Jönköping

E-post:
Tfn: 010-242 46 66

In English
National Oral Disability Centre for Rare Disorders

Medarbetare

 • Ämnesföreträdare
  Övertandläkare, Fil. dr
  Specialist i pedodonti

  Johanna Norderyd
 • Övertandläkare
  Specialist i oral protetik

  Pernilla Holmberg
 • Tandsköterska
  Koordinator

  Annica Krogell
 • Vårdadministratör
  Anna Thofelt

Informationsfolder

Vårdprogram och råd vid
sällsynta diagnoser

Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd, Folkhälsa och sjukvård (nytt fönster)

ALS - Information om munvård

Att Leva med avvikande utseende - strategier (pdf, nytt fönster)

Film om att få diagnosen hypohidrotisk ektodermal dysplasi

Handläggning av ärftliga tillstånd inom tandvården

Håll dig cool i sommar (pdf, nytt fönster)

Odontologiskt profylaxprogram, Aperts syndrom (nytt fönster)

Råd vid behandling med tandimplantat vid hypohidrotisk ED (pdf, nytt fönster)

Nätverk

Pågående projekt

Publikationer

Forskningsrapporter

Postrar

Föredrag

Uppdaterad: 2019-11-19
Annica Krogell, Kompetenscenter för sällsynta odontologiska tillstånd Jönköping, Folktandvården