Region Jnkpings ln Futurum - akademin för hälsa och vård
plus.rjl.se/futurum

Avhandling spikas, foto: Johan W Avby

Publikationer

Futurum sammanställer publicerade vetenskapliga arbeten inom Region Jönköpings län. Hjälp oss att göra listan så komplett som möjligt genom att rapportera in publikationer!

Med publicerade arbeten avses artiklar, anmälningar, etc i vetenskaplig fackpress, artiklar med vetenskaplig (inklusive populärvetenskaplig) inriktning i olika tidskrifter samt läromedel/monografier.

2018:

Medicinsk vård

Kirurgisk vård

Psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Folktandvården

Vårdcentralerna Bra Liv

Regionen, övergripande

Kontakt

Bibliotek, Region Jönköpings län

Rapportera in publikationer:

Tidigare års publikationer

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Uppdaterad: 2018-11-28
Jenny Meyer, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion