Region Jnkpings ln Arbetsterapi
plus.rjl.se/arbetsterapi
2018-06-04 10.24

Länets Utvecklings- och Utbildningsgrupp

Samverkan och utvecklingsarbete för arbetsterapeuter i länet har under många år skett i arbetsgrupper.
Läs mer

2018-04-05 13.56

Information om vår webbsidas framtid

Region Jönköpings län kommer att bygga en ny struktur för information på plussidor och intranät.
Läs mer

Uppdaterad: 2018-08-14
Yvonne Londos, Psykiatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov, Psykiatri rehab o diagnostik