Region Jnkpings ln Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Qulturum - annonser

Huset Qulturum

Qulturumhuset på Ryhovsområdet. Huset har gamla anor.

Qulturumhuset, hus B4, finns i parken intill Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, nära E4:an. Huset var tidigare matsal och kök för Smålands skytteregemente år 1916—1928. Därefter hölls en industrimässa här under två år.

Från början av 1930-talet gjordes hela området om till det som tidigare kallades mentalsjukhus och psykiatriska klinikerna hade matsal och kök här ända in på 90-talet.

I huset fanns även lokaler för fackföreningarna och sjukvårdsområdets möbelförråd.

I slutet av 90-talet beslutade dåvarande Landstinget i Jönköpings län att huset skulle totalrenoveras för att inrymma flera enheter som arbetar med verksamhetsutveckling och förbättringar. Detta skedde i samarbete med Apoteket och namnet blev Qulturum.

Namnet Qulturum

Qulturum bygger på QUL, som är landstingsvärldens kvalitetssystem (Qvalitet Utveckling Ledarskap) och ord som forum (mötesplats), futurum (framtid) och kultur (vi arbetar med att föra in nya arbetssätt och metoder i organisationen för att påverka beteenden, vanor och organisationskultur).

Metodikum

Metodikum är Region Jönköpings läns kliniska träningscentrum där medarbetare kan öva sin skicklighet i olika aktiviteter som behövs för att utföra sitt yrke, allt från att sätta nålar till att utföra titthålskirurgi eller träna situationer som ett arbetslag kan hamna i vid exempelvis akuta lägen.

På Metodikum finns simulatorer och apparater som bland de mest avancerade i världen. Metodikum är en enhet inom Qulturum. Metodikums webbplats (nytt fönster)

 

Dokumentation

Dokumentationen från konferensen hittar du i länkmenyn till vänster.

Kontakt

Qulturum

Gör ett personligt förbättringsarbete

En kurs som ger en första insikt i teori och praktik om förbättringskunskap

Genombrott.nu

Digitalt verktyg som stöder olika arbetsplatsers förbättringsarbete inom vården

En tidning om förbättringskunskap

"Att leda för bättring" - utgiven av dåvarande Landstings-förbundet

Filmer och video

Institute for Healthcare Improvement har ett flertal presentationer om förbättringsarbete på video eller som ljudfil att se och lyssna på när det passar dig bäst. Mer info om IHI:s video on demand. Se även Qulturums filmsida.

https://lok.rjl.se/LuvitPortal/activities/listactivities.aspx?inapp=1&cat1=Qulturum

Maps

Find your way to Qulturum (pdf)

From the train station to Qulturum (pdf)

Network about Microsystem thinking

The History of Quality improvements in Jönköping - read more:

Kontakt

Göran Henriks

 

Ur patientens synvinkel

Vad patienten anser om vården är viktigt. Se en video med synpunkter ur patientens synvinkel

Kontakt

Göran Henriks

Detta händer på 

I fokus

På gång i omvärlden

Konferenser, utbildningar och möten i omvärlden.

Utvecklingskraft konferens
7-8 september 2016

Utvecklingskraft är Region Jönköpings läns årliga nationella konferens och mötesplats där du kan ta del av och/eller sprida goda exempel på förbättringsarbete.

Mer information (nytt fönster)

The European Clinical Microsystem Network

Europeiska nätverket för kliniska mikrosystem-logotyp

Read more about the network.

Mikrosystemfestivalen
1 - 4 mars 2016

Detta är Region Jönköpings läns internationella årliga konferens på Qulturum där framsteg firas inom verksamhetsutveckling och forskning vad gäller hälso- och sjukvård enligt de kliniska mikrosystemteorierna.

FörbättringsmodellenFörbättringsguiden

En kurs på nätet om förbättringskunskap och lärandestyrt utvecklingsarbete
- nu i förnyad version 
Mer om kursen!

Böcker från Qulturum

Om tillgänglighet, patientsäkerhet, läkemedelsanvändning och kvalitetsutveckling. Se vår boklista

Passion för livet

Hur kan vi agera oss in i en ny livsstil som påverkar hälsa och livskvalitet?

Qulturum erbjuder

https://publish.twitter.com/?buttonType=HashtagButton&query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsearch%3Fl%3D%26q%3D%2523qulturum%2520OR%2520%2523ukraft%2520OR%2520%2523qmicro%26src%3Dtypd&widget=Timeline

Utvecklingskraft - "en fantastisk mötesplats"

Gilla oss på Facebook

Initiativtagare

Passion för livet stöds och utvecklas av Qulturum, Region Jönköpings län.

Läs mer om Qulturum
plus.rjl.se/qulturum

Passion för livet fick 2014 utmärkelsen "Social innovation in ageing - The European Award" som delas ut av det Belgiska kungahusets fond
King Baudouin Foundation.

Vårdprevention

Läs mer om hur man förbättrar sina arbetsrutiner för att nå noll trycksår, inga fall och ingen undernäring!

Nu finns en bildserie på sidan som presenterar arbetet!

Din vård

Läs mer om arbetet med "patientnärmre vård" i Landstinget i Jönköpings län.

Skapa infrastruktur för bra mått och mätningar

Mäta för att leda

Samverkan för äldres hälsa

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten i länet samverkar inom en rad olika områden när det gäller den åldrande befolkningen. Det rör allt från folkhälsa för friska äldre till vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

För detta finns en speciell webbplats för samverkan om äldres hälsa.

Introduktionsmöte om ATP med Brent James

Den 4 november 2015 hölls ett webbinarium där Brent James från Intermountain Healthcare presenterade innehållet i ATP-programmet samt svarade på frågor.

Bildspel från webbinarium, Brent James (pdf nytt fönster)

Kursdatum och Anmälan

Vecka 1: 2-6/11 2015, Jönköping
Vecka 2: 25-27/1 2016, Malmö
Vecka 3: 1 vecka mars 2016, Utah
Vecka 4: 25-28/4 2016, Uppsala
Vecka 5: 25-27/5 2016, Jönköping

Anmälan görs här vi länk (nytt fönster)! Senaste anmälningsdag 9 oktober 2015.

Kurskostnad: 85 000 SEK, för en deltagare och 155 000 SEK om två deltar från samma team/organisation. Kostnader för logi och resor, inklusive till Utah, USA, tillkommer.

Svensk kursledning

Boel Andersson Gäre, RJL
Mats Bojestig, RJL
Peter Daneryd
Göran Henriks, RJL
Nicoline Vackerberg, RJL
Robert Kristiansson, LUL
Johan Thor, SLL


RJL = Region Jönköpings län
LUL = Landstinget i Uppsala län
SLL = Stockholms läns landsting

Expertmedverkan

Meriterade och kvalificerade lärare från universitet och verksamheter, nationella såväl som internationella, kommer att medverka inom respektive tematiska ämnesområde.

Kontaktpersoner

Nicoline Vackerberg

Johan Thor,

Peter Daneryd,

Robert Kristiansson,

OBS: Informationsmöte via webb och kort introduktionskurs - vi återkommer!

Qulturum gillar...

Logotyp för Change Day Sverige 4 juni 2014.

Genom Change Day den 4 juni 2014
kan vi förändra hälso- och sjukvård
och omsorg i Sverige.
Lämna ett löfte redan idag.
Vad vill du förändra? Gå in på
http://changeday.se/

Ledningskraft för patientsäkerhet

Symbol för Ledningskraft för patientsäkerhet

Om programmet som ger verktyg för att skapa och införa en strategisk plan för patientsäkerhet

Lär dig nya sätt att arbeta

Symbol FellowshipLär nytt och dela egna erfarenheter
som "fellows" på Qulturum 
 

Kollegium Qulturum

Symbol för Bridging the Gaps

Läs mer om partnerskapet Kollegium Qulturum och projektansökan "Bridging the Gaps"

Qulturum

Konferenser

Kalender

Kunskapsutbyte

Symbol för CHAINCHAIN är ett nätverk för dig som vill ta del av andras förbättringskunskap och ge av din egen

 

Är du en förbättringscoach?

Tycker du att det borde finnas ett bättre sätt? Lär dig redskap och metoder att gå från ord till handling 

Säker vård - alla gånger

symbol säker vård - alla gånger

 

Säker vård - alla gånger -  en satsning på patientsäkerhet 

 

Bra mottagning

Kortare köer, bättre tillgänglighet med Bra mottagning

Läs mer om...

Forskning och utveckling

Den 8 maj erbjuder vi bland flera andra lärandelab ett som är speciallt inriktat på forskning och utveckling. Läs mer om labbets utformning och de olika föreläsningarna som hålls. OBS! Labbet är på engelska.

Bridging the Gaps

Vetenskaplig utvärdering av förbättrings- och utvecklingsarbetet (nytt fönster)

KomHem

- vård, omsorg och rehab nära dig

GTT - strukturerad journalgranskning

Handbok och övningsexempel med mera på vår GTT-sida.

Stödjer forskningen

Logotyp Vinnova

Vinnova, statlig myndighet som stödjer behovsmotiverad forskning och utveckling som kan leda till innovationer, stödjer t ex Bridging the Gaps.

HSMR och Global Trigger Tools - mätningar som ger möjligheter

Är du nyfiken på verktygen HSMR och Global Trigger Tools? Läs mer här

Projektplats på nätet

Tre landsting i samverkan.
Tre landsting och tre högskolor/universitet i samverkan

 

 

 

Praktikens arena

En mötesplats för medarbetare i vården och forskare där mötet, frågorna och resultaten från forskning och arbetet bidrar till nya arbetssätt och en förnyad kultur: Praktikens arena (nytt fönster)

Intressanta tips:

Så mycket bättre för sjuka äldre

En Meny av möjligheter - en konceptkatalog

- en nationell satsning där Qulturum är en av tre noder i arbetet. På projektets webbplats Förbättringskraft (före detta namn Fyrklöver) finns fem strategier och en katalog med 31 förändringskoncept.

Seniordialogen

Ett gott liv hela livet. Samverkan i vård och välfärd för äldre (nytt fönster)

Metodikum

MetodikumKlinisk träning och medicinsk simulering (nytt fönster)

Senieor Alert logotyp

 

Kalender - Vad händer?

Problem med lösenordet...

när du ska logga in i registret? Kontakta din lokalkoordinator!

Konferensen för oss alla

Utvecklingskraft 2013 logotype

Vem är du som besöker vår webbplats?

Vi vill gärna veta vem du är och varför du besöker vår webbplats! Vad kan vi göra bättre? Skriv några rader:

Ditt namn:

Din e-postadress:

 

 

 

 

Curious about what happened?

A short filmed summary of the Festival 2012 – Enjoy!

Till Qulturum

Startsida
Patientsäkerhetsida

Bilder från Seniordialogen 2011

Klicka här för att se bilder från Seniordialogen 19 oktober 2011 (pdf, nytt fönster)http://plus.rjl.se/box_files/box31901/Seniordialogen.pdf.

Höstens möten

Augusti

16/8 kl 13:00 Projektledningsgrupp
29/8 kl 13:00 Projektledningsgrupp
30/8 kl 8:30 Styrgruppen ordinarie möte och extra tid för visonsarbete
31/8 kl 13:00 Projektledningsgrupp

September

12/9 kl 13:00 Projektledningsgrupp
13/9 Workshop Träcentrum i Nässjö kl 9:30 - 16:00
14/9 Workshop Arken i Värnamo kl 9:30 - 16:00
15/9 Workshop Rosensalen i Jönköping kl 9:30 - 16:00

27/9 kl 13:00 Projektledningsgrupp

28/9 09:00 – 15:00 Workshop för brukarorganisationer, Kungsporten, Huskvarna

Oktober

6/10 kl 15:30 Styrgruppsmöte - obs ny dag istället för 11 oktober!
11/10 kl 13:00 Projektledningsgrupp
25/10 kl 13:00 Projektledningsgrupp

November

8/11 kl 13:00 Projektledningsgrupp
22/11 8.30-10.30 Styrgruppsmöte
22/11 kl 13:00 Projektledningsgrupp

December

6/12 kl 13:00 Projektledningsgrupp
20/12 kl 13:00 Projektledningsgrup

Nationellt samarbete

Denna webbplats är ett samarbete mellan Sveriges kommuner och Landsting, Qulturum/Landstsinget i Jönköpings län, Hälsouniversitetet i Linköping, Hälsohögskolan i Jönköping, ....

Senior alert

Senior alert

Qulturum är registerhållare för det nationella kvalitetsregistret Senior alert

Den 8 november 2011

Förändra-förbättra-förankra

Missa inte nätverksträffen i höst! Hälsouniversitetet, Landstinget i Östergötland samt den Nationella plattformen inbjuder till nätverksträff kring förbättringskunskap.

Inbjudan (pdf, nytt fönster)

28/9 kl. 12:30 - 16:00

Forskningsseminarium: Att förstå mekanismerna bakom

Paul Batalden, Jönköping Academy och Dartmouth Institute och Mary Dixon-Woods, University of Leicester om ett större förbättringsarbete inom intensivvården i delstaten Michigan, USA, och vikten av förstå mekanismerna bakom ett fungerande förbättringsarbete.

Anmälan: senast måndag 19/9
till

Se inbjudan (pdf, nytt fönster).

 test

 test

 test

 Test

Test

 Test

 Test

 Test

Coaching – för uthålliga och bättre resultat!

Är du intresserad av förståelse för lära av varandra och tillsammans, det vill säga samlärandets konst?

Nästa Utvecklingskraft...