Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Barn leker i en klätterställning

Barndialogen - Samverkan kommun och Region Jönköpings län

Barndialogen är ett forum för utvecklingsarbete i samverkan mellan Region Jönköpings län, kommunerna i länet och externa organisationer med utgångspunkt från FNs Barnkonvention.

Kontakt

Noomi Carlsson
Koordinator Barndialogen
Utredare, Barn och unga

010-242 40 92

På gång

Externa utbildningar och konferenser

Barndialogens uppdrag

Barndialogens uppdrag

Samverkan

Mitt barn-formulär

Uppdaterad: 2018-09-17
Noomi Carlsson, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion