Region Jnkpings ln Barndialogen
http://plus.rjl.se/barndialogen

Mångfunktionella utomhusmiljöer i förskolan som främjar hälsa, inlärning och hållbarhet.

Betydelsen av stödjande utemiljöer i vardagen nämns allt oftare som en faktor med många positiva effekter såsom inlärning och psykisk- och fysisk hälsa hos barn. Region Jönköpings län och Jönköping University leder ett arbete där nio förskolor deltar i en unik satsning och forskningsstudie med fokus på barns utomhusmiljöer. Det är ett förbättringsarbete för att forma en stimulerande utomhusmiljö som främjar hälsa, inlärning och hållbarhet. Arbetet är en del i Region Jönköpings läns strategi Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län.

Syfte och mål

  • Att involvera personal och barn inom förskolan i ett förbättringsarbete för en hälsofrämjade utomhusmiljö

  • Att utveckla mångfunktionella utomhusmiljöer på förskolegårdar med förstärkta ekosystemtjänster för hälsa och hållbarhet

Strategier

  • Att utifrån nuläge ta tillvara på utemiljöns möjligheter och tillsammans med barnen genomföra praktiska åtgärder med inriktning på natur/mini-skogsträdgårdar, rörelse, återhämtning och UV-skydd
  • Att personal på förskolan omsätter en metod för teambaserat förbättringsarbete som kan användas i vardagen i olika sammanhang tex. vid verksamhetsuteckling
  • Att via forskningsstudie få kunskap och erfarenheter som sprids till andra förskolor i länet

Fokusområden

  • Natur/grönytor och mini-skogsträdgårdar
  • Fysisk aktivitet/rörelse
  • Återhämtning
  • UV-skydd

Forskningsbaserat förbättringsarbete

Jönköpings University vill studera designen och implementeringen av Region Jönköpings län förbättringsarbete för att undersöka vilken betydelse förskolors arbete med multifunktionella utomhusmiljöer har för att främja ekosystemtjänster och därmed hälsa och välbefinnande både på kort och lång sikt. En studie av samverkansprocesser för stärkta ekosystemtjänster i staden. Genom flera delstudier kommer forskargruppen följa både resultaten och den sociala procesen.

Populärvetenskaplig sammanfattning (nytt fönster)

Metoder och verktyg

Vill du förbättra utomhusmiljön på din förskolegård?

Det finns en hel del man kan göra för att skapa en så bra utomhusmiljö som möjligt på förskolegården. Här har vi samlat erfarenheter från arbetet med att förbättra utomhusmiljön på nio pilotförskolor i Jönköpings län, tillsammans med metodik, förbättringsidéer och kontaktuppgifter:

Förbättringsarbete för en god utomhusmiljö på förskolegården

Metodik

Uppdaterad: 2019-01-07
Lena Hedin, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion