Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2018-11-11 19.27

IT-driftmeddelande klockan 19:30 november 2018: Fortsatt datastopp på laboratorierna för klinisk kemi, mikrobiologi

På grund av oväntade problem i samband med tekniskt underhåll av det interna datasystemet på laboratorierna för klinisk kemi och mikrobiologi har laboratoriemedicin fortsatta problem med att leverera en del av de elektroniska svaren för prover som analyserats under datastoppet kl10-19. Mer information när samtliga provsvar kan ses i ROS kommer.
Läs mer

2018-11-09 17.44

Restnotering - Stesolid Novum injektionsvätska 5 mg/ml

Stesolid Novum injektionsvätska är restat till slutet av december 2018
Läs mer

2018-11-09 12.15

LabNytt - Begränsad kapillärprovtagning på Länssjukhuset Ryhov

Söndag 11 november har kemilaboratoriet på Länssjukhuset Ryhov begränsad möjlighet att utföra kapillärprovtagning.
Läs mer

2018-11-08 14.57

Första föreläsaren klar för Utvecklingskraft 2019

Johan Gustavsson, Mali-svenskenArbetet med att forma 2019 års Utvecklingskraft är i full gång. Temat, "Kraft att skapa hälsa", är spikat. Johan Gustavsson är dessutom första föreläsaren att bli bokad.
Läs mer

2018-11-08 13.47

LabNytt – Planerat IT-underhåll på laboratorierna för klinisk kemi och mikrobiologi 11 november 2018

På grund av tekniskt underhåll sker ett omfattande datastopp söndag 11 november kl 9-19 på kemilaboratorierna vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset Eksjö och Värnamo sjukhus, samt på mikrobiologilaboratoriet vid Länssjukhuset Ryhov. Datastoppet påverkar kapaciteten vid laboratorierna och rutinerna för svarsrapportering.
Läs mer

Uppdaterad: 2016-11-07
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion