Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Landstinget Plus

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.

2019-10-09 9.28

Odontologiska Institutionen skriver nytt avtal med kinesisk samarbetspartner

Per Tidehag och Xuan Shiying, Qingdaos sjukhusdirektörRegion Jönköpings län och Odontologiska Institutionen skriver ett gemensamt utbytes- och utbildningsavtal med kinesiska Qingdao Muncipial Hospital. Avtalet sträcker sig över tre år och möjliggör för specialist- och ST-tandläkare från båda länderna att ta del av varandras kunskaper.
Läs mer

2019-10-08 15.45

OI-specialist forskar om Nobelprisprotein

Shariel Sayardoust och proteinet HIF-1alpha.Nobelpriset i medicin delas i år ut för grundläggande forskning om hur celler anpassar sig efter syretillgång - bland annat proteinkomplexet HIF-1A. Samma protein har Shariel Sayardoust, övertandläkare och specialist inom parodontologi vid Odontologiska Institutionen (OI), studerat i sin forskning.
Läs mer

2019-10-07 14.08

Särskilda behov av omhändertagande i fokus på specialistkurs

Från vänster till höger: Anna Ödman, Pernilla Holmberg, Christina Havner, Åsa Mogren, Johanna Norderyd, Åsa Mårtensson.Att kunna ge alla människor samma vård är viktigt. Speciellt när patienten har ett behov av särskilt omhändertagande.
Läs mer

2019-10-03 13.26

Nyhetsbrev från Smittskydd Vårdhygien

Senaste veckan har det skrivits en del om Salmonella i media och här kommer en uppdatering om läget.
Läs mer

2019-10-02 14.01

S:t Olof kliniken i Falköping upphör 2019-11-30

Smärtkliniken S:t Olof kliniken i Falköping lägger ned sin verksamhet den 30 november 2019 och tar således inte emot några nya remisser.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-08-20
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion