Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Region Plus

Välkommen till Region Plus. Webbplatsen vänder sig till medarbetare, vårdgivare och samarbetspartners som på olika sätt kommer i kontakt med Region Jönköpings län och vår verksamhet. Här samlar vi information och kunskapsstöd för olika professioner.


Webbplatsen håller på att läggas ner och ersätts med vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

2022-06-23 13.13

Ändring i förloppet Kolorektalcancer, handläggning enligt standardiserat vårdförlopp

Nytt kriterie för Välgrundad misstanke om kolorektal cancer: -ändrade avföringsvanor i mer än 4 veckor hos patienter över 40 år i kombination med positivt FHb. Nytt är att ändring av annars stabila avföringsvanor i >4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år ska föranleda misstanke om kolorektalcaner. Där misstanken väckts ska följande utföras inom 10 kalenderdagar: anamnes inklusive IBD och ärftlighet, rektalpalpation, rektoskopi i första hand (i undantagsfall accepteras proktoskopi). Vid anemi: anemiutredning samt vid ändring av annars stabila avföringsvanor ska FHb tas.
Läs mer

Uppdaterad: 2019-11-15
Christina Jörhall, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion