Region Jnkpings ln Region Plus
plus.rjl.se för vårdpersonal, samverkanspartners m.fl.

Instrument

Följande instrument är ett urval  som vi har tillstånd att publicera. Ytterligare instrument är publicerade i arbetsterapiprogram.


ADL-instrument Jönköpings sjukvårdsområde

Kognitiva bedömningsinstrument Jönköpings sjukvårdsområde

Bedömningsinstrument socialpsykiatri och specialistpsykiatri

Bedömningsinstrument inom Jönköpings kommun respektive specialistpsykiatrin 16 mars 2017:

Kommun/Socialpsykiatri/Boende, BST och Träffpunkter:

 • ADL-taxonomin, psykiatriversionen (både i intervju och observation, utvalda aktiviteter):

  • På uppdrag av LSS/SoL-handläggare som del i utredning t.ex. inför ansökan om boende

  • I samråd med personal

  • I fondansökningsprocessen

 • Komplement:

  • COPM

  • Intressechecklistan

  • GAP

  • Min mening

  • MMT

  • Cognistat

Kommun/Socialpsykiatri/Arbete:

 • AWP

 • AWC

 • WEISS

 • WRI

 • DOA

 • ACIS-S

Region/Psykiatrin/Öppenvården:

 • ADL-taxonomin

 • Min mening

 • COPM

 • ViB, Vardag i balans (inklusive SDO-OB, OVAL-9, POES tidsdagbok)

 • ATMS- S

 • Kartläggning av aktivitet (Psykiatrins egna)

 • Min Mening

 • ViB, Vardag i balans (inklusive SDO-OB, OVAL-9, POES tidsdagbok)

 • Kartläggning av aktivitet (Psykiatrins egna)

Region/Psykiatrin/Rehabiliteringsenheten/Arbetsförmågeutredning:

 • WRI

 • WEISS

 • AWP

 • AWC

 • Komplement:

  • Cognistat

  • SAK

Region/Psykiatrin/Rehabiliteringsenheten/Rehabilitering:

 • ADL-taxanomin

 • COPM (för målsättning)

 • Min Mening (för målsättning)

 • ViB, Vardag i balans (inklusive SDO-OB, OVAL-9, POES tidsdagbok)

 • Intressechecklistan

 • KASAM

 • POES (tidsdagbok)

 • Kartläggning av aktivitet

 • GAP

 • PRPP

 • AMPS

Region/Psykiatrin/Neuropsykiatriska Teamet:

 • ADL-taxanomin

 • PRPP

 • Sensory Profile

Kontakt

Höglandssjukhuset

Astrid Nordvall Persson
astrid.nordvall.persson@rjl.se
010- 243 72 54

Länssjukhuset Ryhov

Yvonne Londos
yvonne.londos@rjl.se
010-242 14 60

Habiliteringscentrum

Annika Magnusson
annika.magnusson@rjl.se
010-244 79 09

Värnamo sjukhus

Vakant

Uppdaterad: 2018-12-06
Annika Magnusson, Habiliteringscentrum, Psykiatri rehab o diagnostik