Region Jnkpings ln The Microsystem Festival
plus.rjl.se/microsystemfestival

Fem frågor och svar om kliniska mikrosystem

1. Vad innebär begreppet mikrosystem?

Mikrosystem avser alla som samverkar kring en patients behov nära patienten, vars arbete tillsammans ger patienten det stöd och den vård som behövs. I detta ingår även det IT-stöd som används.

Om man föreställer sig att man sätter patienten i mitten och sedan ställer upp alla medarbetare i en cirkel runt patienten – där har du ett mikrosystem! Flertalet medarbetare i cirkeln tycker att de ingår i ett arbetslag eller arbetsteam, och sett ur patienten perspektiv är det en grupp som förväntas vara samspelt. I dagsläget är inte arbetet alltid organiserat på det sättet utan vi har organiserat oss utifrån olika enheter, distrikt och professioner.

Ordet mikro vill betona att det handlar om personerna närmast patienterna och system på att dessa medarbetare är beroende av varandra. En ambition är att all verksamhet är uppbyggd för och stödjer, mikrosystemen i deras möten med patienterna och man jobbar mycket på att söka kunskaper om patienterna, personalen, processerna och arbetsrutinerna. Utvecklingsarbetet blir brett och omfattar också trivseln på arbetsplatsen.

2. Hur har detta begrepp vuxit fram och är det inte något som egentligen är ganska självklart?

Begreppet är internationellt etablerat och beforskat och väletablerat i internationellt språkbruk. Det kan finnas skäl att finna ett svenskt ord för mikrosystem men det handlar i alla fall om de medarbetare som är närmast patienten och som i sitt dagliga utövande behöver varandra.

3. Varför hålls årliga konferenser/"festivaler" i Jönköping?

Det är verkligen spännande att få hålla i arrangemanget och en stor ära för oss inom Region Jönköpings län att få arrrangera dem!

För ett antal år sedan fick en handfull verksamheter inom Regionen möjlighet att lära sig arbets- och utvecklingsmetoderna knutna till begreppet "mikrosystem" under ledning av Margareta Strindhall, Qulturum, och Marjorie Godfrey från Dartmouth-Hitchcock i USA. Arbetet föll väl ut och vi har fortsatt att samarbeta.

Kunskap om mikrosystem har visat sig vara en nyckel till bland annat förbättrad tillgänglighet och ökad arbetstrivsel. Det har också satt fokus på det lokala ledarskapet nära patienten. I USA, England och Holland är begreppet känt och det finns många hälso- och sjukvårdssystem runt om i Europa som också kommit långt.

Konferenserna i Jönköping ger oss ett bra tillfälle att samla kunskaper och erfarenheter och det är roligt att Qulturum får chansen att hålla i arrangemangen. Skälen är flera; vi har goda kontakter med de internationella kunskapsbärarna av "mikrosystem", vi har många fina egna exempel bland de team som deltar i våra aktiviteter och så fokuserar vårt landsting på lärande och förnyelse för att åstadkomma pålitlig vård och god hushållning. Vi arrangerar gärna festivalen för det ger medarbetare i länet möjlighet att jämföra sig med internationella erfarenheter; något som vi tror kommer bli allt viktigare i framtiden.

Att vi valt att kalla det för "festival" beror på att detta begrepp är etablerat och används internationellt för den här typen av konferenser som lyfter fram teori och goda exempel för gemensamt lärande.

4. Vem kommer hit?

Inbjudan sänds ut till de hälso- och sjukvårdssystem runt om i Europa som vi vet arbetar aktivt med detta begrepp; bland annat i Norge, England, Italien och Frankrike. I Kosovo finns också ett stort engagemang och där har man börjat bygga upp sjukvården igen efter kriget med hjälp av teorierna kring mikrosystem. Det var fantastiskt roligt att regeringen i Kosovo såg till att tre personer kunde vara med vid den första konferensen våren 2004!

5. Hur kan man bli med i nätverket och ta del av kommande konferenser/festivaler?

Hör av er till Qulturum. Ju fler vi blir desto bättre!

Kontakt

Project leaders

Agata Rukat
agata.rukat@rjl.se

Rebecka Berger
rebecka.berger@rjl.se

Project coordinator

Ylva Hansson Sennerstam

Web coordinator

Pär Kaverén
par.kaveren@rjl.se

Project Advisors

Pernilla Söderberg
pernilla.soderberg@rjl.se

Malin Skreding Hallgren
malin.skreding.hallgren@rjl.se

Patrik Blomqvist
patrik.blomqvist@rjl.se

 

Uppdaterad: 2018-11-08
Rebecka Berger, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion