Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

5. Postoperativa sårinfektionerPostoperativa sårinfektioner*

(*Ingår i nationell satsning)

 

 

Obligatoriska åtgärder

Åtgärdspaketet innehåller fyra viktiga åtgärder för att minska risken för postoperativa sårinfektioner. Evidens finns för att samtliga fyra åtgärder är väsentliga för att minska risken för infektion. När alla åtgärder följs uppstår en samlad effekt. De beskrivna åtgärderna är generella vid alla typer av operationer. Det finns också ingreppsspecifika åtgärder som inte tas upp här.

Checklista:

Sårinfektioner efter operation (word)*

Checklista vid operation (WHO:s checklista)

Uppföljning

Användning av WHO:s checklista vid operation

Uppföljning av följsamhet till riktlinjerna "Rätt klädd och rena händer"

Fördjupning

Varför är det viktigt att följa åtgärderna?

Referenser

Påverkananalys område 5:

 Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

 

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Erik Wellander, överläkare

Kontaktperson Qulturum

Medicinskt sakkunnig

Programgrupp kirurgi:

Axel Ros, Chefläkare
Länssjukhuset Ryhov

Malena Tieffentahl, verksamhetschef KK
Höglandssjukhuset

Jan Wallquist, verksamhetschef
Öron, näsa, halskliniken, Länssjukhuset Ryhov
 

Mål

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder.

Mätningar

Användning av WHO:s checklista vid operation

WHO - kirurgisk checklista

Läs mer om WHO´s checklista på Landstingets ömsesidiga försäkringsbolags webbsida.

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Länkar

Mätportalen MOA (åtkomst endast via regionens intranät)

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion