Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

9 Vårdprevention - fall, trycksår, undernäringVårdprevention

- fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen

 

 

 

Informationen om vårdprevention har flyttats till webbplatsen Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län:

Vårdprevention, Folkhälsa och sjukvård

Kontakt

Höglandet
Annika Fransson

Jönköping
Anna Claesson Songsong

Värnamo
Dzenata Brandic

Uppdaterad: 2022-03-10
Camilla Holgersson, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion