Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

12 Aktivt ledarskapAktivt ledarskap

 

 

Obligatoriska åtgärder

Hjälp för ert strategiska arbete

Patientssatsning 2011-2014
2014

2013

2012

2011

Övrigt

Utvärdering/patientsäkerhetsberättelser

Patientsäkerhetsberättelse (länk, öppnas i ny flik)

Fördjupning

Socialstyrelsen, Ledningssystem – nya regler den 1 januari 2012 

"Säkerhetsklimat och dess betydelse för säkerheten i arbetet  - en översikt" Marianne Törners

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd

Socialstyrelsen har granskat metoder för patientsäkerhetsarbete (2013)
Rapporten innehåller en kartläggning av program som har prövats för att förbättra patientsäkerhetskulturen och metoder som har prövats för att identifiera och analysera risker mot patientsäkerheten. Till sammanfattning och beställning av rapporten - SOS

 

Påverkananalys område 12:

Påverkansanalys område 12.

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Göran Henriks, utvecklingsdirektör

Maysae Quttineh, utvecklingsledare

Mål

100 procent följsamhet till rekommenderade åtgärder.

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Presentationer

Den nya patientsäkerhetslagen (ppt, regionens intranät)

Så gör vi i Region Jönköpings län

Nätverk, chefsprogram och andra aktiviteter

Kontaktperson i Region Jönköpings län för respektive område för Överenskommelse mellan staten och SKL om förbättrad patientsäkerhet 2012 (pdf)

 

Uppdaterad: 2021-03-02
Pär Kaverén, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion