Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Säker vård - alla gånger 

1. Tidig upptäcka svårt sjuka - och agera2. Vård vid hjärtinfarkt3. Läkemedelsfel i vårdens övergångar4. Infektioner vid centrala venösa infarter5. Postoperativa sårinfektioner6. Lunginflamation vid respiratorvård7. Skador vid användning av farliga läkemedel8. Komplikationer vid operation9. Vårdprevention - fall, trycksår, undernäring10. VRI och spridning av MRB - Strama11. Vård vid hjärtsvikt12. Aktivt ledarskap13. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner14. Suicidprevention15. Läkemedelsrelaterade problem16. KommunikationSäker vård - alla gånger Pussel

 

Aktuellt:

Kontaktpersoner planeringsgrupp

Maysae Quttineh
Utvecklingsledare

Organisation

För Region Jönköpings läns gemensamt:
Referens-/planeringsgrupp

Nationell satsning

på patientsäkerhet samordnas av SKL, markerade med * på våra sidor. Mer om SKL:s satsning:

Uppdaterad: 2017-12-06
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion