Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Checklistor

Här finns de checklistor publicerade som har arbetats fram inom de 14 områdena. Förslag på checklistor har tagits fram inom nästan alla områdena och testas och utvärderas. Checklistan kan följa patienten, från inskrivning/ankomst till mottagning till utskrivning/hemgång från mottagning. Checklistan är en hjälp och verktyg i arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

 1. Tidigt upptäcka svårt sjuka - och agera (ingen checklista)
 2. Vård vid hjärtinfarkt (word) - innehåller kolumn som kan fyllas i för att förtydliga åtgärden
 3. Läkemedelsfel i vårdens övergångar
 4. Infektioner vid centrala venösa infarter (Word)* Infektioner i venport (Word) Infektioner i piccline (Word)
 5. Pstoperativasårinfektioner (word)*

 6. Lunginflammation respiratorvård (word)
 7. Skador vid användning av farliga läkemedel
 8. Komplikationer vid operation (word)
 9. Vårdprevention*
 10. VRI och spridning av MRB - strama (word, se högerspalt)
 11. Vård vid hjärtsvikt (word)
 12. Aktivt ledarskap (ingen checklista)
 13. Vårdrelaterade urinvägsinfektioner
 14. Suicidprevention
 15. Läkemedelsrelaterade problem
 16. Kommunikation

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Maysae Quttineh

Utvecklingsledare, Qulturum

 

 

 

Uppdaterad: 2020-04-14
Maysae Quttineh, Primärvårdslab Jönköping Väst, Psykiatri rehab o diagnostik