Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Säker vård alla gånger - område 1Område 1. Tidigt upptäcka svårt sjuk - och agera

 

 

  Vitala parametrar består av: Blodtryck, andningsfrekvens, saturation och puls.Det är viktigt att tidigt upptäcka svårt sjuka patienter och snabbt agera, innan tillståndet hinner förvärras och bli livshotande.
För att systematiskt identifiera potentiellt kritiskt sjuka patienter med objektiva kriterier ska därför varje vårdenheter ha rutiner och riktlinjer för att mäta och dokumentera vitala parametrar vid behov. I riktlinjerna ska även ingå kriterier för när man ska kontakta ansvarig läkare och konsultera IVA-kompetens.
Vitala parametrar ingår även som bas i mer komplexa system som vissa vårdenheter använder. På landstingets akutmottagningar och i ambulanserna används verktyget RETTS (Rapid emergency triage- and treatment system) och på vissa vårdavdelningar används MEWS (Modified early warning score).Vitala parametrar - att hålla i minnet; finns som påminnelsekort.

Det är viktigt att tidigt upptäcka svårt sjuka patienter och snabbt agera, innan tillståndet hinner förvärras och bli livshotande.

För att systematiskt identifiera potentiellt kritiskt sjuka patienter med objektiva kriterier ska därför varje vårdenheter ha rutiner och riktlinjer för att mäta och dokumentera vitala parametrar vid behov.

I riktlinjerna ska även ingå kriterier för när man ska kontakta ansvarig läkare och konsultera IVA-kompetens.

 

Övergripande styrdokument

En NEWS-bedömning innebär att sex vitala funktioner samt eventuell tillförd syrgas mäts, värderas och dokumenteras. Beroende på antal poäng ökas eller minskas kontrollerna, och vid höga poäng tillkallas läkare för att bedöma patienten.

På regionens akutmottagningar och i ambulanserna används verktyget RETTS (Rapid emergency triage- and treatment system).

 

NEWS-övervakning av vitala parametrar, Region Jönköpings län - Gäller från 170101

Akutjournal enligt RETTS (pdf) - Gäller ambulans och akutmottagningar.

Träna NEWS - Akut sjukdom, bedömning och åtgärd - NEWS
Övergripande kurs om att bedöma och åtgärda fysiologiska tecken hos en akut sjuk/försämrad patient.
Akut sjukdom, bedömning och åtgärd - NEWS (regionens intranät, begränsad behörighet)

 

 

Sepsis

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Kontaktperson Qulturum

Referensgrupp

Terje Blomstrand
OP/IVA, Kirurgisk vård, Värnamo

Peter Nordlund
OP/IVA,Kirurgisk vård, Ryhov

Piotr Krukar
OP/IVA, Kirurgisk vård, Ekjsö

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Uppdaterad: 2018-09-28
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion