Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Arbetsblad

Användbara arbetsblad för förberedelse och under arbete med Säker vård – alla gånger.

 

Kartlägga arbetsplatsen:

 

Planera förändringsarbete:

 

Beskriv vårdkedjan - hur det ser ut idag:

 

Testa/pröva förändringar:

  • Förbättringshjulet PGSA (Word) - fylla i rutor för respektive steg: planera, göra (testa, pröva), studera (analysera) och agera (slutsatser, testa mer? införa?) - ett ex per testcykel

 

Från göra olika till standardisera:

 

Säkerhetskulturen på en enhet:

 

Team i förändringsarbete:

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Berit Axelsson

 

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion