Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

15 Läkemedelsrelaterade problemLäkemedelsrelaterade problem

(*Ingår i nationell satsning)

 

 

Obligatoriska åtgärder

Läkemedelsrelaterade problem är en av de vanligaste bristerna i vården och kan få mycket allvarliga konsekvenser. Bland åtgärderna för att minska problemen finns kraven på att kartlägga och bedöma patientens nuvarande behov av läkemedel, framförallt genom enkla och fördjupande läkemedelsgenomgångar.

Inom Region Jönköpings län har Läkemedelskommittén tagit fram lokala riktlinjer för läkemedelsgenomgångar samt praktiskt arbetssätt:
Läkemedelsgenomgångar i praktiken, Läkemedelskommittén (nytt fönster)

I vårt arbete med att förebygga läkemedelsrelaterade problem arbetar vi bland annat med:

  • Polyfarmaci
  • Läkemedelsgenomgångar
  • Dokumentation och uppföljning av läkemedelsbehandling

Fördjupning

Påverkananalys - område 15:

Under framtagande

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Malin Holmqvist
klinisk apotekare

Mårten Lindström,
ordförande i Läkemedelskommittén

Kontaktperson Qulturum

Mål

Regionala mål:

  • 100 % av personer över 75 år med 5 eller fler läkemedel ska få minst en läkemedelsgenomgång per år.
  • Minskning av olämplig polyfarmaci

Nationella mål:

  • Saknas

Mätningar

Läkemedelskommitténs uppföljning kring att läkemedel (nytt fönster)

Aktiviter

Aktiviteter och utbildningar

Läkemedelskommitténs utbildningar

Uppdaterad: 2020-03-03
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion