Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Laboratoriemedicins provtagningshandbok

Bild på provrör med röda korkar.

 

Provtagningshandboken för laboratoriemedicin (nytt fönster)

 

Senaste revideringar:

2019-02-20
Ny provtagningsmetod gallvägscytologi.

Fr o m vecka 10 ändras provtagningsmetoden för gallvägscytologi. De konventionella utstryken avslutas och endast vätskebaserad cytologi görs med borste. Förändringen avser att ge bättre förutsättningar för fler celler i vätskan, vilket kan ge tillräcklig mängd material för molekylärdiagnostik.

Ny provtagningsföreskrift finns i webbhandboken - Borstprov gallgångar.

Vid frågor kontakta cytodiagnostiker Anna-Karin From, metodspecialist, telefon 252 85.

 

2019-01-14
Den 14 januari 2019 införs P-3-Hydroxibutyrat på klinisk kemi i Jönköping, se Lab-Nytt (nytt fönster).

2019-01-07
På grund av för litet antal prover av U-Konkrement läggs analysen ner på klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Prov kommer istället att skickas till klinisk kemi Sahlgrenska Göteborg.

P-Viskositet utgår ur sortimentet på grund av att efterfrågan på analysen är mycket låg och Klinisk kemi Linköping som utfört analysen lägger ner den. Det finns inget annat laboratorium i Norden som utför analysen.

Uppdaterad: 2019-04-02
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik