Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Om ESTHER

Vision

Esther ska uppleva trygghet och oberoende samt leva ett självständigt liv som förstärks av  handlingskraftig samverkan.

Var Esther än är så finns vi där!

Idag är ESTHER ett samarbete mellan kommuner, primärvård och specialistvård i Region Jönköpings län för att utveckla samverkan i vården. Det började på Höglandet och har under senare år blivit en modell för hela Region Jönköpings län. Numera är ESTHER även en känd förebild och inspirationskälla nationellt och internationellt.

ESTHER startade som ett projekt 1997. Projektets handlingsplan togs fram med hjälp av HPR-metoden (healthcare process reengineering) och ESTHER:s slutrapport 1997. Handlingsplanen uppdaterades genom en årligen återkommande strategidag i oktober. På strategidagen deltog ESTHER ledningsgrupp, ESTHER förbättringscoacher, socialchefer, politiker och övriga intresserade. Sedan 2014 finns en länsgemenssam handlingsplan och byggs nya mötesplatser och strukturer med syfte att skapa trygg och jämnlik vård i hela länet för och med Esther.

2018 blev ESTHER registrerat som ett varumärke, ett arbetssätt som betonar ambitionen att göra allt utvecklingsarbete tillsammans med Esther( patient/ brukarrepresentant)

Länets strategi- och handlingsplan äldre

ESTHER Forum

ESTHER i Vetlanda kommun, lokal organisation

Länkar till samarbetspartners
 

Esther - vem är det?

Vem kan Esther vara? - en kort berättelse om Esther

Esther har behov av att

 • Veta vart hen ska vända sig
 • Få vård i eller nära hemmet
 • Uppleva oss som en vårdgivare
 • Få samma möjlighet till vård över hela länet
 • Ha en individuell vårdplan
   

För vårdpersonalen ger det här möjlighet att

 • Vara delaktig och engagerad i utvecklingen av vård och omsorg
 • Underlätta för varandra för Esthers bästa
 • Höja kompetensen i hela vårdkedjan
 • Kontinuerligt förbättra kvalitén

Broschyr

Broschyr om ESTHER nätverk

Flygblad/Affischer/skyltar

och tavlor att hänga upp på lämpliga platser; alla öppnas i nytt fönster, skriv ut.

ESTHER enkla regler

Tavlor A4

Visionstavla A3

Sommarhälsning

Kom snart tillbaka

Vad roligt, du är tillbaka

Välkommen till arbetet

På vetenskaplig grund

ESTHER har vuxit fram som ett förbättringsarbete sedan 1997.

Den vetenskapliga grunden till förbättringskunskap

Fler vetenskapliga artiklar med koppling till Esther

Kontakt

ESTHER kontaktpersoner

ESTHER handlingsplaner - tidigare år

2015

2014

2013

2012

Uppdaterad: 2021-10-27
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion