Region Jnkpings ln Esther
plus.rjl.se/esther

Esther coach - nätverksbyggare

För att Esthernätverket ska vara hållbart krävs det att flera bär och är engagerade i nätverket. Det behövs personer ute i vården som kan arbeta och stödja personcentrerad utvecklingsarbete i vårdkedjan. Ur detta behov uppstod idén att skapa en unik Esther coach-utbildning där coachrollen ska vara att hålla ihop arbetet och underlätta att det som händer på enheten sker i Esthers anda. Esther coachen ska också inspirera och föra fram idéer om hur man kan utveckla Esthernätverket ytterligare.

What is best for Esther?

Nu finns den nya Esthersången på youtube, lyssna, sjung med och sprid vidare: What is best for Esther?

Här hittar du texten till sången:
What_is_best_for_Esther_sångtext

Med fokus på målet även när det blåser!
 

Alla kan vara coach

Luca visar oss vägen att ta fram DIN "superhjälte"!

Coachtalk - A podcast about coaching for improvement in health and social care
Qulturum, design and learning center in Region Jönköping county, has created this podcast where you will meet several international experts and coaches that discuss challenges, opportunities, models and tools that might be useful when you coach others to make improvements.

One new episode every week. Available now on Podcaster and many more distributors of podcasts.

 

Om Esther coachen

Coacherna ska kunna bära Esthers vision vidare och kunna samverka för detta. De ska kunna erbjuda stöd till team som driver utvecklingsarbete.

Målet är att det ska finnas 1-2 Esthercoacher på varje enhet inom kommunerna, Region Jönköpings län och de privata vårdgivarna. Idag har vi ca 180 steg 1 coacher och 20 steg 2 coacher. 
Coachen ska skapa förutsättningar för:

 • ett kund- och patientorienterat arbetssätt
 • livslångt lärande
 • en hållbar utveckling
 • delaktighet och samverkan
 • ständiga förbättringar
 • kunniga och kreativa medarbetare

Coachen skall också stödja utvecklandet av tvärprofessionalism och en kultur för hållbar utveckling av bästa möjliga service och vård.Den första utbildningen, arrangerat av Qulturum startade 2006 med avslut 2007.Idag finns även utbildningen i Singapore och England.

Esther coach steg 2

Första utbildningen startade augusti 2008 ach avslutades april 2009. Deltagare har fått fördjupade kunskaper i coachning och förbättringsarbeten i hela vårdkedja. En checklista är framtagen för att kunna se vad som ingår i rollen som en steg 2 coach. Checklista_Esthercoach_steg_2.pdf

Framtidsbilden för coacherna är att de ska kunna bära Esthers vision vidare och kunna samverka tillsammans för detta. De ska kunna erbjuda individuella kontakter och stöd till team inom Esther-nätverket som driver utvecklingsarbete. De ska ta aktiv ansvar för att vidareutveckla Esthernätverk och Esther coach steg 1 utbildning.

Innehåll på denna sida

Kontakta Esther coacher eller bollplanket

 • Bollplanket
  Bollplanket är patient/brukarrepresentanter eller anhöriga som säkerställer att Esther coacher förbättrar för ESTHERS bästa och inte endast för organisationen.
 • Esther coacher steg 2
  En steg 2 coach har fördjupade kunskaper i samverkan, förbättringskunskap och vinnande team. En steg 2 coach kan stödja team som arbetar med förbättringar i hela vårdkedjan.
 • Esther coacher steg 1 
  Steg 1 innebär att man har fått grundläggande förbättringskunskap och kan stödja team inom sin egen verksamhet.
 • Här hittar du oss på facebook

 

Coach kontrakt

Esther coach kontrakt steg 1(pdf)

Esther coach kontrakt steg 2(pdf)

Användbara skyltar

att skriva ut och sätta upp vid lämpliga tillfällen:

Välkommen till arbetet! (pdf)

Vad roligt att du är tillbaka! (pdf)

Kom snart tillbaka! (pdf)

Steg 2 internat 20170926-27 dokumentation och PPT

Presentation_coachinternat steg 2.

Att_möta_framtiden-esthercoach_2_Ullinge.

Bättre_medicinhantering.

Processkartläggning.

IBIC_170926.

Vem_gör_vad_2017-2018.

 

 

Presentationer och utvecklingsarbeten steg 2 coacher 2016

Leda_sig_själv - Bo-Kenneth Knutsson

Esther_coachinternat_2016

Examensarbete - Samida Garibovic

Examensarbete - Helen_Edgardsson

Examensarbete - Sabina Johansson och Annika Lindström

 

Uppdaterad: 2019-01-23
Nicoline Vackerberg, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion