Region Jnkpings ln Smittskydd och vårdhygien
plus.rjl.se/smittskydd

Vårdhygien – Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

För att veta följsamheten görs månatliga mätningar inom sjukvården, primärvården och folktandvården i Region Jönköpings län. Från och med 2009 är dessa mätningar obligatoriska för alla enheter som har vårdkontakt med patienter.

Från och med 2012 redovisas i diagrammen förutom följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler även ett sammantaget mått av korrekt i alla de sju steg som ingår i observationen.

 

Aktuella resultat

Samtliga diagram över Hälso- och sjukvården samt tandvården

Resultat 2016-2017

 

Ansvarig

Karoline Johansson
hygiensjuksköterska

010 - 24  25082

Pernilla Johansson
hygiensjuksköterska

010 - 24 25719

Per-Olof Svensson
hygiensjukskötare

010 - 24  25083

Andreas Lägermo
hygiensjuksköterska

010 - 24  25977

Sofia Wetterbrandt
hygiensjuksköterska

010 - 24 25991

PPM-BHK

Under mars och oktober genomförs nationella punktprevalensmätningar av basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK).
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/resultat-och-matningar/vri-och-bhk-resultat (nytt fönster)

Resultat nationella punktprevalensmätningar av följsamhet till:
Basala hygienrutiner (BH)
Klädregler (KR)
Basala hygienrutiner och klädregler (BHK), korrekt i samtliga sju steg

Mer information

WHO:s kampanj "Save Lives: Clean Your Hands" 5 maj 2009 (nytt fönster)

Svar på vanliga frågor om handhygien och kläder

Studie av smittspridning på förlossningsavdelningar

 

-

Uppdaterad: 2019-06-18
Jenny Nilsson, Tranås vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv