Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Vårdval i Jönköpings län

Webbplatsen håller på att flyttas till vår nya webbplats: Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län, Vårdval

Patientinformation om vårdval

På 1177.se finns information om hur man väljer vårdcentral i Jönköpings län, möjligheter att jämföra vårdcentralerna och en e-tjänst för att välja direkt.

Välja vårdcentral i Jönköpings län, 1177.se (nytt fönster)

Vårdvalsstatistik

ACG-poäng per vårdenhet (pdf)

CNI-poäng per vårdenhet (pdf)

Åldersfördelning per vårdenhet (pdf)

Invånarnas val av vårdcentral i Jönköpings län (pdf)

Uppdaterad: 2020-01-02
Marléne Svensk, Futurum, RLK o Verksamhetsnära funktion