Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Informationen är flyttad till vår nya webbplats, Folkhälsa och sjukvård i Jönköpings län

Uppdaterad: 2019-10-21
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik