Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Laboratoriemedicins provtagningshandbok

Bild på provrör med röda korkar.

 

Provtagningshandboken för laboratoriemedicin (nytt fönster)

 

Senaste revideringar:

2018-07-02
Från den 2 juli 2018 behöver inte urinprover för drogtester i sjukvården plomberas med förseglingstejp. Särskilda rekommendationer för rörhantering för drogtester vid körkortsärenden och arbetsliv fortsätter att gälla.

2018-06-01
Provtagningshandboken är uppdaterad med en ny analys NIPT. För mer information se anvisningar för NIPT (nytt fönster).

2018-05-18
Nytt angående immunologianalyser, se LabNytt. Analyser flyttar från mikrobiologens utbud till klinisk kemi.

2018-05-07
Provtagningsföreskrifter vid faderskapsprovtagning är uppdaterade, se Faderskapstest (nytt fönster).

2018-05-02
Provtagningshandboken är uppdaterad med fyra nya analyser, Onkogenetik (nytt fönster), Kardiogenetik (nytt fönster), S-Fosfolipas-A2-receptor-ak (IgG) (nytt fönster) samt S-Levonorgestrel (nytt fönster).

Uppdaterad: 2018-10-11
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik