Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Analyz FOB-test

Patientinformation på olika språk:
 

Arabiska (pdf, ny sida)

Engelska (pdf, ny sida)

Hebreiska (pdf, ny sida)

Svenska (pdf, ny sida)

 

Provtagningshandboken
klinisk kemi

Tillbaka

Uppdaterad: 2018-11-26
Linda Svensson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik