Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Om vårdval i Jönköpings län

Övergripande mål

Vårdval i Jönköpings län ska:

  • stärka invånarnas inflytande
  • tillvarata och utveckla de professionella gruppernas kompetens
  • styra mot önskvärda resultat

Vårdval inom primärvård

Regionen har godkänt och skrivit avtal med 44 vårdcentraler. 14 av vårdcentralerna ägs och drivs av privata vårdgivare. Vårdcentralerna Bra Liv är samlingsnamn för de 30 vårdcentraler som ägs och drivs av regionen. Vårdcentralen är förstahandsval när invånarna har behov av hälso- och sjukvård.

Primärvård inom vårdval, förfrågningsunderlag

Vårdval i Jönköpings län - välja vårdcentral, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Vårdval inom specialiserad vård

Regionen har godkänt och skrivit avtal om öppen specialiserad ögonsjukvård med åtta ögonläkarmottagningar. Fem av mottagningarna drivs av privata vårdgivare och tre av Region Jönköpings län.

Ögonsjukvård inom vårdval, förfrågningsunderlag

Vårdval i Jönköpings län - välja mottagning för specialiserad ögonsjukvård, 1177 Vårdguiden (nytt fönster)

Uppdaterad: 2018-08-20
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion