Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Information till vårdgivare

Förtydliganden om geografiskt närområde

Vårdenheten ansvarar för ett geografiskt närområde enligt avsnitt 7.2 i "Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län" - Regelbok 2019. Region Jönköpings län äger rätt att korrigera geografiska närområden i samband med förändringar.

Fördelningen av närområden

Regionens fördelning av geografiska närområden bygger på kommunernas system med nyckelkodsområden.

Regionens fördelning är gjord enligt följande principer:

  • vårdenhetens geografiska placering och angiven kapacitet
  • för befintliga verksamheter har nuvarande områden behållits så långt det varit möjligt
  • inga närområden bryter någon kommungräns (för att underlätta samverkan med kommunen och indelningen i jourområden)
  • regionens målsättning är att en vårdenhet ska ansvara för ett område med minst 3.500 invånare

Fördelning av närområden i kommuner med flera vårdenheter

Uppdaterad: 2019-02-13
Jenny Abrahamsson, Sävsjö vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv