Region Jnkpings ln Vårdval i Jönköpings län
plus.rjl.se/vardval

Basutbud för webbtidbokning i primärvården

Första halvåret 2016 införde Region Jönköpings län ett basutbud för webbtidbokning på vårdcentraler. Basutbudet beskriver vilka typer av tider som invånare/patient ska kunna boka via Internet.

Införandet gjordes utifrån regionens budget 2016 för att frigöra resurser inom vården genom att ta tillvara invånarens möjlighet till självservice. Webbtidbokning ska öka tillgängligheten och flexibiliteten i kontakterna med vården utifrån individens förutsättningar och behov oberoende av tid och plats.

Basutbudet täcker regionens krav för webbtidbok och gäller för alla vårdcentraler oavsett storlek. Det består av följande vårdtjänster:

 • Akutbesök vårdcentral
 • Arbetsterapeutbesök nybesök
 • Arbetsterapeutbesök återbesök
 • Hälsosamtal 40, 50, 60, 70 år
 • Läkarbesök inom 5 dagar
 • Läkarbesök via kallelse
 • Psykisk ohälsa akut besök
 • Psykisk ohälsa besök inom 5 dagar
 • Psykisk ohälsa besök via kallelse
 • Sjuksköterskebesök
 • Sjuksköterskebesök astma/KOL
 • Sjuksköterskebesök diabetes
 • Sjukgymnast nybesök
 • Sjukgymnast återbesök

Vårdcentralens befintliga vårdtjänster och schemamarkerare ses som komplement till basutbudet. Leverantören ansvarar för att se över sina rutiner och optimera inställningarna i Cosmic så att webbtidbokningen fungerar på bästa möjliga sätt för både invånarna/patienterna och vårdcentralen.

Mer information

Basutbudet är fastställt av hälso- och sjukvårdsdirektören efter samråd i medicinsk programgrupp primärvård.

Tillgänglighet E-tjänster avsnitt 7.3 ”Primärvård inom vårdval Region Jönköpings län - Regelbok 2019

E-tjänsten Webbtidbok - så gör du, regionens intranät (begränsad behörighet)

 

Uppdaterad: 2019-03-17
Marléne Svensk, Regionledningskontoret, RLK o Verksamhetsnära funktion