Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

3. Läkemedelsfel i vårdens övergångarLäkemedelsfel i vårdens övergångar

(*Ingår i nationell satsning)

 

Obligatoriska åtgärder

En korrekt läkemedelslista är en förutsättning för att vårdenheten ska kunna bedöma patientens tillstånd, behandlingseffekter av läkemedlen, risker, interaktioner och biverkningar. Vid alla vårdens övergångar och vid läkarbesök i öppenvården ska en läkemedelsavstämning göras.

Ett speciellt åtgärdspaket finns för detta (utgivet av Sveriges Kommuner och Regioner):
Läkemedelsfel i vårdens övergångar, SKR

Inom Region Jönköpings län har Läkemedelskommittén tagit fram lokala riktlinjer och rutiner för att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar:
Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar, Läkemedelskommittén (nytt fönster)

I vårt arbete med läkemedelsfel vid övergångar arbetar vi bland annat med:

 • Handlingsplan
  Respektive verksamhetsområde rekommenderas ta fram en handlingsplan för att Förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar
 • Information och utbildning
  Information och utbildning kring rätt hantering av läkemedelsjournal och läkemedelslista. Görs till länets AT-läkare, till läkare på sjukhusets kliniker samt till vårdenheter som startar upp elektronisk läkemedelsjournal.
 • Läkemedelsavstämning på vårdavdelning
  På länets tre sjukhus arbetar kliniska apotekare med att stämma av läkemedelsanvändningen i samband med inläggning på sjukhus.

Fördjupning

Påverkananalys - område 3:

 Figur som visar påverkansfaktorer för att nå målet.

 

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Malin Holmqvist
Klinisk apotekare

Mårten Lindström
Ordförande Läkemedelskommittén

Kontaktperson Qulturum

Mål

Resultatmål på regional nivå:

 • Alla patienter som fått läkemedelsjusteringar vid ett läkarbesök ska få en läkemedelberättelse
 • Alla patienter med tre eller fler läkemedel ska alltid få en aktuell läkemedelslista efter läkarbesök

Resultatmål på nationell nivå:

 • Saknas

Mätningar

Läkemedelskommitténs uppföljning kring att läkemedel (nytt fönster)

Aktiviteter

Aktiviteter och utbildningar

Läkemedelskommitténs utbildningar

Uppdaterad: 2020-03-03
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion