Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Rapporter från förbättringsarbeten

A) Från Säker vårds studiecirkel: på denna sida finns resultat och påbörjade förbättringsarbeten från teamen som har deltagit i studiecirkeln. Syftet med deltagande i studiecirklarna var att komma igång med åtgärderna i Säker vård – alla gånger.

B) Från andra aktiviteter finns postrar och dokumentation i högerspalten - klicka på länken.

 

Höglandets sjukvårdsområde

Kvinnokliniken Eksjö i samarbete med kvinnokliniken Värnamo (pdf) [Område 13]

 

Jönköpings sjukvårdsområde

Medicinkliniken Länssjukhuset Ryhov (pdf) [Område 3]

OP/IVA, ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov (pdf) [Område 5 och 8]

Psykiatriska kliniken (pdf) [Område 3]

Rehabiliteringsmedicinska kliniken – Länssjukhuset Ryhov (pdf) [Område 3]

 

Värnamo sjukvårdsområde

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (pdf) [Område 10]

Intensivvårdsavdelningen, Operation, Akutmottagningen och Anestesikliniken (pdf) [Område 5 och 8]

Kvinnokliniken Värnamo i samarbete med kk Eksjö (pdf) [Område 13]

Ögonmottagningen (pdf) [Område 3]

ÖNH-mottagningen (pdf) [Område 5]

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Berit Axelsson

Postrar och dokumentation

från andra aktiviteter, t ex nationella patientsäkerhetskonferensen:
Postrar, bilder och annat material

Uppdaterad: 2020-04-14
Maysae Quttineh, Primärvårdslab Jönköping Väst, Psykiatri rehab o diagnostik