Region Jnkpings ln Säker vård - alla gånger
plus.rjl.se/sakervard

Filmer om patientsäkerhet

En serie korta filmer och ett introduktionsmaterial om patientsäker vård. Kan t ex användas som inledning till en arbetsplatsträff eller utbildningsdag om patientsäkerhet i vården eller för att lära mer för egen del. Filmer:

  • Film: Säker vård 1: Acceptera fakta
  • Film: Säker vård 2: Kulturskifte (Att förändra kulturen)
  • Film: Säker vård 3: Varför går det galet?
  • Film: Säker vård 4: Förhindra vårdskador

Filmer och material har bearbetats för svenska förhållanden av Sveriges Kommuner och Landsting och Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.

  • Resan - en film om en olycklig utgång av ett operativt ingrepp, som kunde ha undvikits om kommunikationen mellan operationslagfets medlemmar varit bättre. Checklistan för säker kirurgi är ett hjälpmedel för att uppnå förbättrad kommunikation. Även du som inte arbetar i operationslag kan lära av filmen. Svensk bearbetning: SKL.

OBS! Dessa filmer finns tillgängliga för dig som arbetar inom Region Jönköpings län via regionens intranät. Övriga intresserade, ta kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting eller Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag/Patientförsäkringen för att få tillgång till filmerna.


Fler filmer


Central venkateter

Se filmen i wmv-format
- omläggning och byte av kranar och aggregat enligt länsgemensam checklista (Producerad på Länssjukhuset Ryhov 2010.)


Det vårdpreventiva arbetet och kvalitetsregistret Senior alert 

Senior Alerts webbplats finns instruktionsfilmer.


 

Om Bra patientsäkerhetskultur

Boken "Just culture - balancing safety and accountability" av Sidney Dekker och flera videofilmer på nätet, till exempel denna, där han talar om Just culture:

http://www.youtube.com/watch?v=t81sDiYjKUk (3,42 min) Leder vidare till hela föreläsningar.

 

Tillbaka till startsidan

Kontakt

Rolf Bardon

Uppdaterad: 2014-12-29
Rolf Bardon, Qulturum, RLK o Verksamhetsnära funktion