Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik
Uppdaterad: 2020-04-17
Lisa Larsson, Resursenheten, Psykiatri rehab o diagnostik