Region Jnkpings ln Klinisk fysiologi, laboratoriemedicin och röntgen
plus.rjl.se/medicinskdiagnostik

Tala direkt med specialist inom diagnostik

Tala direkt med en specialist inom diagnostik är en gemensam tjänst för röntgen, laboratoriemedicin och klinisk fysiologi i Region Jönköpings län. Hit kan läkare ringa för att tala med en specialist om undersöknings- eller provsvar, samt ställa frågor om hur patienten ska utredas, till exempel val av undersökningsmetod. Tjänsten är inte till för att ställa frågor väntetider. Dessa frågor besvaras av sekretariatet inom respektive verksamhet.

Anknytning 144 14 bemannas måndag till fredag klockan 8–16.

Diagnostiska specialiteter som är ansluta till Tala direkt med en specialist inom diagnostik:

  • Radiologi (Jönköping, Eksjö och Värnamo)
  • Mammografi
  • Klinisk patologi
  • Klinisk mikrobiologi
  • Klinisk kemi
  • Klinisk fysiologi

 

Verksamhetsansvariga

Oskar Löfgren
Verksamhetschef
Röntgen

Hanna Odén Poulsen
Verksamhetschef
Laboratoriemedicin

Patrik Skogward
Verksamhetschef
Klinisk fysiologi

Uppdaterad: 2018-06-11
Vesna Papacikic Nilsson, Psyk/rehab gemensamt, Psykiatri rehab o diagnostik