Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2019-05-22 10.08

Utbildning för sjuksköterskor inom primärvården

Strama arrangerar, inom ramen för Faktasamarbetet, utbildningar för sjuksköterskor inom primärvård under september månad. För mer information och anmälan, se länk.
Läs mer

2019-05-08 15.49

Reviderat Faktadokument Graviditetsdiabetes

Faktadokumentet Graviditetsdiabetes har reviderats utifrån delvis nya riktlinjer kring graviditetsdiabetes. Primärvårdens ansvar är oförändrat att sköta uppföljning postpartus.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-05-22
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion