Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

2019-04-17 13.42

Reviderat Faktadokument UVI under graviditet

Faktadokumentet UVI under graviditet har reviderats.
Läs mer

2019-04-10 15.49

Reviderat Faktadokument Oro och ångest

Faktadokumentet Oro och ångest har uppdaterats, det gäller bensodiazepiners roll samt övriga läkemedelsval.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2019-04-17
Staffan Ekedahl, Folkhälsa och sjukvård, RLK o Verksamhetsnära funktion