Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Coronavirus och covid-19

Via Covid-19 nås behandlingsriktlinjer för patienter med covid-19 utifrån ett primärvårdsperspektiv, såsom t.ex. trombosprofylax, riktlinjer hos patienter med antikoagulantia/trombocythämmare vid vaccination och vård av patienter med covid-19 i kommunal hälso-och sjukvård och på särskilda boenden. Covid-19 - pallitiv vård nås här.

Uppföljning covid-19 efter sjukhusvård

Mer information

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2021-01-08
Karin Karlsson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv