Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Läkare vid skrivbord söker kunskap
Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd

Fakta är ett allmänt kliniskt kunskapsstöd för Region Jönköpings län som äger och förvaltar det. Faktadokumenten utgör ett länsövergripande beslutsstöd i det grundläggande medicinska arbetet med länkar till omvårdnads- och rehabiliteringskunskap samt andra värdefulla kunskapskällor.

Coronavirus och covid-19

Uppföljning covid-19 efter sjukhusvård

Mer information

2022-03-18 9.23

Hälsoundersökning av migranter

Faktadokumenten Hälsoundersökning av migranter, vuxna samt Hälsoundersökning till barn och ungdomar från andra länder är nu uppdaterade.
Läs mer

2022-03-18 9.11

Faktadokument Osteoporos är uppdaterat

Faktadokument osteoporos är nu uppdaterat relaterat till att DXA-mätning nu görs på klinfys samt förändrade ansvarsområden kring osteoporos.
Läs mer

Riktlinjer för hälsa och sjukvård i Jönköpings län

Fakta ledningsgrupps urval av övergripande policydokument för hälsa och sjukvård i Region Jönköpings län.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Specialiserat kliniskt kunskapsstöd

Vårdriktlinjer för specialiserad vård i den sydöstra sjukvårdsregionen:
Specialiserat kliniskt kunskapsstöd (nytt fönster)

Uppdaterad: 2022-03-18
Karin Karlsson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv