Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Barn- och ungdomshälsa

Läs mer om barn- och ungdomshälsa

Allmän barnmedicin

Barns specifika behov

Fördelning primärvård och barnsjukvård

Hud

Infektion och vaccination

Kardiologi

Kvinnohälsa

Luftvägar och allergi

Mage - Tarm

Neurologi och habilitering

Psykisk hälsa

Urinvägar/könsorgan

Ögon

Öron/Näsa/Hals (Faktagrupp Öron, näsa och hals)

Uppdaterad: 2022-09-11
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv