Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Ansvarig

Lennart Spång
Distriktsläkare
Aneby vårdcentral

Faktagrupp kirurgi

Arbetsmaterial

Arbetsmaterial kirurgi (begränsad behörighet, nytt fönster)

Mer information

Sluta röka i samband med operation

Uppdaterad: 2019-08-07
Åsa Pettersson, Hälsans vårdcentral 2 Jönköping, Vårdcentralerna Bra Liv