Region Jnkpings ln Fakta - allmänt kliniskt kunskapsstöd
plus.rjl.se/fakta

Mer information

I kvalitetssäkringsprocessen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården har regioner, myndigheter, andra nationella kunskapsstöd och expertgrupper möjlighet att lämna kommentarer till ansvarig författargrupp innan rekommendationerna godkänns för publicering. Författargruppen ansvarar för att det nationella innehållet är aktuellt, multidisciplinärt, tillämpbart i hela landet och att det stämmer med nationella riktlinjer.

Ditt uppdrag är att bedöma:

  • Är innehållet relevant och ändamålsenligt?
  • Finns det några oklarheter i faktainnehållet?
  • Är rekommendationerna tillräckligt tydliga?

Tänk på att granskningen bara gäller nationellt innehåll som respektive region kan komplettera med egna tillägg.

Du kan skicka in svar på frågor och egna kommentarer under hela granskningstiden. Länken till granskningsvyn slutar att fungera när granskningstiden är slut.

Granskningen sker i webbläsaren utan inloggning (fungerar bäst med Google Chrome). Under granskningstiden kan alla granskare se alla kommentarer.

Frågor om innehållet ställer du till ämnesgruppen via granskningsvyn. Frågor om funktionerna i granskningsvyn kan du ställa till regionens kontaktperson eller mejla till den nationella stödfunktionen

Läs mer om utvecklingen av Nationellt kliniskt kunskapsstöd på webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Uppdaterad: 2021-09-20
Åsa Pettersson, Bra Liv Hälsan 2 vårdcentral, Vårdcentralerna Bra Liv